تماس با ما

ایمورتال کلاچ برقی - مجموعه

آدرس دفتر مرکزی: تهران، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، پژوهشکده مکانیک، آزمایشگاه تست موتور

02156277229


دفاتر عاملیت کلاچ برقی و کروز کنترل در تهران

عاملیت مرکزی- غرب-جاده قدیم کرج فتح 21

02166810000

عاملیت مرکزی-شرق- نیرو هوایی کارواش معینکار

09228263265
09355045956

عاملیت غرب-جاده مخصوص کرج بعد از تقاطع آزادگان

02144588840
09354077733

عاملیت شرق و شمال-شمس آباد استاد حسن بنا

02122517785
09197983064

عاملیت شرق-تهرانپارس فلکه سوم

02177127173
09191779882

عاملیت مرکز- میدان گمرک به سمت میدان قزوین

02155368327
09397004963

عاملیت مرکز و غرب-میدان آزادی پشت ترمینال کارواش دانش

02144555939
09183303321

درخواست نمایندگی فروش و خدمات

جهت ارسال درخواست نمایندگی از این لینک استفاده فرمایید: