مسابقه بزرگ کلاچ برقی در اینستاگرام

مجموعه کلاچ برقی اتومید

برگزاری مسابقه بزرگ کلاچ برقی در اینستاگرام به ابتکار ایران کلاچ با جوایز 5 دستگاه کلاچ اتوماتیک اتومید 2 به ارزش تقریبی 100 میلیون ریال
هدف از این مسابقه تشخیص قطعات اصلی و غیر اصلی و همچنین مقایسه اجزای آنهاست.
ایران کلاچ قصد دارد تا در ادامه با برگزاری مسابقات از این دست به ترویج آگاهی کلاچ برقی کمک نماید. از طریق لینک زیر می توانید به مسابقه اینستاگرامی هفته جاری دسترسی پیدا کنید.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *